تبلیغات

دانلود رمان رمان ژالین اثر مریم پیروند

دانلود رمان رمان ژالین اثر مریم پیروند

دانلود رمان رمان ژالین اثر مریم پیروند pdf

نام رمان : رمان ژالین

نام نویسنده : مریم پیروند

ژانر رمان : عاشقانه

تعداد صفحات رمان : 876

ملیت نویسنده رمان : ایرانی

دانلود رمان ژالین اثر مریم پیروند به صورت فایل PDF قابل اجرا در اندرویـد و آیفون با ویرایش جدیـد و لینک مستقـیم رایگـان

از تـوی تاریکی هم مـیتـونستم پوزخندش رو ببینم و نگـاهی که پر از سوال و تردیـد بود، جا خـورده برگشتم عقب و بی تـوجه به نگـاهش خریـدهام رو بردم داخل، ولی صدای باز و بستـه شـدن در ماشینش نگـاهم رو دوباره به اون قسمت کشیـد، نمـیخـواستم به این فکر کنم که قراره مسیرش رو به سمت خـونه ام کج کنه…

خلاصه رمان ژالین

سریع رفتم داخل و بی تـوجه به اومدنش درو بستم و پشت در نفس نفس زدم … مـیخـواستم وانمود کنم ندیـدمش، اما این بعیـد بود … چون اونم نگـاه منو به خـودش دیـد … صدای پاهاش رو پشت در احساس کردم که نزدیک در شـد و کمـی مکث کرد، قلبم تـوی سینه ام مـیکوبیـد، منتظر بودم زنگ رو بزنه یا چیزی بگـه

اما کمـی بعد انگـار پشیمون شـد و دوباره  برگشت به طرف ماشینش … صدای روشن شـدن ماشینش رو که شنیـدم نفسم رو از سینه خارج کردم و دستم رو روی قلبم گذاشتم … برای خـودمم عجیب بود چرا از دیـدنش شوکه شـدم و چرا اینقدر ترسیـدم

شرکتش عظیمـی هست، تـو کرج ، بایـد بری چک کنی سیروان، یه دقـیقه هم معطل نمـیکنی، با مامور مـیری سر وقتش … نمـیشـه یهویی با مامور بریم سر وقتش، ممکنه سریع گندشونو جمع کنن، به نظرم بایـد از یه راه دیگـه  بریم جلو … از چه راهی ؟ پاشو اول بیا بریم تـو اتاقت، موضوع به این مهمـی رو جلو بقـیه  جار نمـیزنن

این مکـالمه تـوسط یاشار و سیروان در آبدارخـونه  به گوشم مـیرسیـد … آبدارخـونه  ی شرکت جایی نزدیک آسانسور قرار داشت و من که تازه اومده بودم شرکت و از آسانسور بیرون رفتم صدای مکـالمه شونو شنیـدم … همـین که هر دوشون از اونجا اومدن بیرون با من برخـورد کردن … رویارویی باهاش کمـی سخت بود خصوصا بخاطر دیشب و حضور یهوییش جلوی خـونه ام … البتـه چندان هم یهویی نبود …

دانلود رمان رمان ژالین اثر مریم پیروند | pdf لینک مستقیم بدون سانسور

دیدگاه خود را بگذارید