تبلیغات

دانلود رمان رمان نمسیس اثر مطهره حیدری

دانلود رمان رمان نمسیس اثر مطهره حیدری

دانلود رمان رمان نمسیس اثر مطهره حیدری pdf

نام رمان : رمان نمسیس

نام نویسنده : مطهره حیدری

ژانر رمان : عاشقانه

تعداد صفحات رمان : 2043

ملیت نویسنده رمان : ایرانی

دانلود رمان نمسیس اثر مطهره حیـدری به صورت فایل PDF قابل اجرا در اندرویـد و آیفون با ویرایش جدیـد و لینک مستقـیم رایگـان

وقتی یه ببر و زخمـی مـیکنی بایـد هر لحظه بترسی چون انتظار تیکه پاره شـدنت از طرف اون یچیزی بالای صده مرد زخمـی داستانمون چی به سرش اومده که فقط از زندگی دریـدن بلده؟ چه دیواری کوتاه تر از دختری که پاش تازه به بازی جدیـد ببر زخمـیمون باز شـده؟ ایندفعه مرد داستانمون بازم مـیـدره یا ….. دل مـیـده …

خلاصه رمان نمسیس

عصبی از چرت و پرت گویی هاش چشمهام و بستم و دندون روی دندون ساییـدم.

– سود اینکـار خیلی بالاست لطفا ًبا پدرتـون…

از کوره در رفتم که یه دفعه چشم باز کردم و همراه با خم شـدنم روی مـیز داد زدم: مردک انگـار حالیت نمـیشـه چی مـیگم نه؟

متقابلا خم شـد و مصرانه گفت: خـواهش مـیکنم پدرتـون و راضی کنیـد بدون کمک ایشون نمـی تـونیم محموله رو رد کنیم.

همراه با ضربه ای که به مـیز زدم بلند شـدم و فریاد کشیـدم: به درک! اصلا به من چه؟ نمـی فهمـی مـیگم چند سالیه از این کثافت کـاریها کنار کشیـدم؟

به سمتش مـیز رو دور زدم که سریع بلند شـد. بازوش و گرفتم و با قدرت تن لش چاقش و به سمت در کشیـدم.

– ببینیـد اگـه پدرتـون و راضی کنیـد بخشی از سودم و بهتـون مـیـدم.

بدون لحظه ای لغزش در رو باز کردم و انداختمش بیرون که تند به سمتم چرخیـد.

– جناب بزرگمهر…

رو به سالار با خشم غریـدم: بندازش بیرون.

و پس بندش در رو محکم بستم. با صورتی برافروختـه پلک روی هم گذاشتم و با رد کردن یه دستم زیر کت و گذاشتنش روی پهلو اون دستم و به پیشونیم

کشیـدم. مردک زبون نفهم!

به سمت تلفن روی مـیز رفتم و بعد از برداشتنش شماره ی صفر رو گرفتم.

– درخدمتم آقا.

– قهوه بیار اتاقم.

– چشم.

تلفن و گذاشتم و به سمت پنجرهی تمام قد رفتم، جایی که مـیشـد شـهر زیر پام دیـد و حس قدرت و غرور لذت بخشی و بهم مـیـداد. از جا سیگـاری طلیی تـوی جیبم یه نخ بیرون کشیـدم و بین دو لبم گذاشتم. با فنک روشنش کردم و هم زمان با برگردوندن فندک تـوی جیبم مک عمـیقـی بهش زدم و دودش و بیرون فرستادم که بوی شکلات مانندش تـوی مشامم پیچیـد.

دانلود رمان رمان نمسیس اثر مطهره حیدری { pdf با بهترین کیفیت بدون سانسور}

دیدگاه خود را بگذارید